Beoguma garancija pluslinija.jpg

 

 

Poštovani partneri,

 

Beogumanudi proizvod potpuno nov na srpskom tržistu, a namenjen je prvenstveno našim krajnim korisnicima – kupcima auto guma.

 

Za svaku gumu, poklanjamo SVOJU GARANCIJU – BEOGUMA GARANCIJA PLUS.

 

Beoguma svojomgarancijompokriva eksploataciju guma od mehaničkih oštećenja ili unistenja. Garancija obuhvata i kompletno vulkaniziranje oštećene gume,kao i zamenu oštećene ili unistene gume, gumom istog tipa i velicine, ako vulkaniziranje nije moguće.

Vreme trajanja garancije: godinu dana, od datuma kupovine guma. Kontinuitet trajanja garancije zavisi od sezonaliteta guma.

 

·         Za kupljene letnje gume ga rancija traje godinu dana, oddatuma kupovine,osim u periodu: 01. novembar– 01. april.

·         Za kupljene zimske gume garancija traje godinu dana u kontinuitetu, od datuma kupovine.

·         Za kupljene allseason gume garancija traje godinu dana u kontinuitetu, od datuma kupovine.

 

Dostupnost garancije: Garancija je dostupna 7 dana u nedelji.

 

Teritorijalna pokrivenost: Srbija.

 

Predmet garancije:

·         Gume putničkih , SUVi poluteretnih motornih vozila.

·         Gume svih brendova.

·         Gume svih sezona.

 

Suma garancije: do 35.000,00 rsd plus pdv., po jedoj gumi.

 

Mesto prijave reklamacija: Prodajni objekti Beogume: Radnička 2, Beograd, Vladimira Popovića 1., Beograd. Partnerska mreža servisera u Srbiji.

 

Slučaj aktiviranja garancije: Ukoliko je oštećenje guma mehaničko, a uzrokovano je oštrim ivičnjacima, polomljenim staklom, ekserimaili bilo kojim drugim oštrim predmetom, Beoguma vrši besplatnu vulkanizacijuili zamenu oštećene gume, novom gumom.

 

U slučaju da Beoguma ustanovi da oštećena guma može da bude vulkanizirana (popravljena), a danakonvulkanizacijenadalje može nesmetano i bezbedno da se koristi Beogumanije u obavezi da zameni oštećenu gumu novom gumom.

 

Vulkanizacija gume podrazumeva sledeće aktivnosti:

·         skidanja/nameštanja rezervnog točka,

·         demontiranje/montiranje točka sa novom (ili popravljenom) gumom,

·         balansiranje točkova,

·         trošak novog tubeles ventila.

·         krpljenje oštećene gume, postavljanje fleka različitih di-menzija.

 

U suprotnom ako je guma oštećena u onoj meri u kojoj njeno dalje korišćenje nije moguće Beoguma će oštećenu gumu zameniti novom.

 

Pravo kupca na naknadu: Beoguma plaća zamenu oštećene gume u skladu sa prikazanom tabelom amortizacije. Potencijalnu razliku između cene nove gume i cene definisane u skladu sa tabelom amortizacije plaća kupac / korisnik garancije.

 

TABELA AMORTIZACIJE-ZA GUME SA IZMERENOMDUBINOM ŠARE

 

Dubina šare

Beoguma -

nadoknada štete

Kupac -

učešće u šteti

Iznad 7,00 mm

100%

0%

6,00 mm – 6,99 mm

75%

25%

5,00 mm – 5,99 mm

50%

50%

4,00 mm – 4,99 mm

25%

75%

Ispod 4 mm

0%

100%

 

linija.jpg

Za sve bliže informacije i prijave šteta pozovite kontakt centar Beogume: 011 / 655 66 77, ili putem e-maila na adresu: kontakt@beoguma.com

 

 

 

To top