Brzi pregled korpe

BEOGUMA GARANCIJA PLUS

Poštovani partneri,

Beoguma nudi proizvod potpuno nov na srpskom tržistu, a namenjen je prvenstveno našim krajnim korisnicima – kupcima auto guma.

Za svaku gumu, poklanjamo SVOJU GARANCIJU – BEOGUMA GARANCIJA PLUS.

Beoguma svojom garancijom pokriva eksploataciju guma od mehaničkih oštećenja ili unistenja. Garancija obuhvata i kompletno vulkaniziranje oštećene gume,kao i zamenu oštećene ili unistene gume, gumom istog tipa i velicine, ako vulkaniziranje nije moguće.
Vreme trajanja garancije: godinu dana, od datuma kupovine guma. Kontinuitet trajanja garancije zavisi od sezonaliteta guma.

 • Za kupljene letnje gume ga rancija traje godinu dana, od datuma kupovine,osim u periodu: 01. novembar– 01. april.
 • Za kupljene zimske gume garancija traje godinu dana u kontinuitetu, od datuma kupovine.
 • Za kupljene allseason gume garancija traje godinu dana u kontinuitetu, od datuma kupovine.

Dostupnost garancije: Garancija je dostupna 7 dana u nedelji.

Teritorijalna pokrivenost: Srbija.

Predmet garancije:

 • Gume putničkih , SUVi poluteretnih motornih vozila.
 • Gume svih brendova.
 • Gume svih sezona.

Suma garancije: do 35.000,00 rsd plus pdv., po jedoj gumi.

Mesto prijave reklamacija: Prodajni objekti Beogume: Radnička 2, Beograd, Vladimira Popovića 1., Beograd. Partnerska mreža servisera u Srbiji.

Slučaj aktiviranja garancije: Ukoliko je oštećenje guma mehaničko, a uzrokovano je oštrim ivičnjacima, polomljenim staklom, ekserimaili bilo kojim drugim oštrim predmetom, Beoguma vrši besplatnu vulkanizacijuili zamenu oštećene gume, novom gumom.

U slučaju da Beoguma ustanovi da oštećena guma može da bude vulkanizirana (popravljena), a danakonvulkanizacijenadalje može nesmetano i bezbedno da se koristi Beogumanije u obavezi da zameni oštećenu gumu novom gumom.

Vulkanizacija gume podrazumeva sledeće aktivnosti:

 • skidanja/nameštanja rezervnog točka,
 • demontiranje/montiranje točka sa novom (ili popravljenom) gumom,
 • balansiranje točkova,
 • trošak novog tubeles ventila.
 • krpljenje oštećene gume, postavljanje fleka različitih di-menzija.

U suprotnom ako je guma oštećena u onoj meri u kojoj njeno dalje korišćenje nije moguće Beoguma će oštećenu gumu zameniti novom.

Pravo kupca na naknadu: Beoguma plaća zamenu oštećene gume u skladu sa prikazanom tabelom amortizacije. Potencijalnu razliku između cene nove gume i cene definisane u skladu sa tabelom amortizacije plaća kupac / korisnik garancije.

TABELA AMORTIZACIJE-ZA GUME SA IZMERENOMDUBINOM ŠARE

Dubina šare Beoguma – nadoknada štete Kupac – učešće u šteti
Iznad 7,00 mm 100% 0%
6,00 mm – 6,99 mm 75% 25%
5,00 mm – 5,99 mm 50% 50%
4,00 mm – 4,99 mm 25% 75%
Ispod 4 mm 0% 100%