Čuvanje vansezonskih guma


Gde čuvate vansezonske gume?

Svi se susrećemo sa nedostatkom prostora gde bi odložili stvari koje ne koristimo svakodnevno. Sezonske gume predstavljaju značajnu investiciju i prema njima se treba odgovorno ophoditi. Gume zahtevaju i adekvatne uslove kako bi održale svoj kvalitet, rok trajanja i spremno dočekale svoju sezonu.


Uštedite prostor i čuvajte gume na sigurnomHOTEL GUMA

Ušteda prostora

Ako i Vi pripadate velikom broju ljudi koji nemaju garažu ili podrum, onda je ova usluga idealna za Vas! Gume se čuvaju u specifičnim policama, daleko od sunčeve svetlosti, vlage i štetnih hemikalija.

HOTEL GUMA

Osigurano

U Beogumi sve gume su osigurane od požara ili krađe. Ne morate da brinete hoćete li Vaše gume zateći na mestu na kom ste ih ostavili.

HOTEL GUMA

Do nove sezone

Pre skladištenja, gume se čiste od prljavštine i kamenčića. Beoguma preuzima kompletnu brigu o Vašim gumama. Gume će Vas sačekati spremne za novu sezonu.


Čuvanje Guma - Hotel

Prijem i evidentiranje

Po prijemu guma, kreira se revers u koji se unose podaci o gumama predatim na čuvanje:
  • Proizvođač i model gume
  • Datum proizvodnje gume
  • Identifikacioni broj koji je jedinstven za svaku gumu
  • Dubina šare gume


Da gume duže traju odlažu se u posebno opremljen prostor

Pre skladištenja, gume se čiste od prljavštine i kamenčića. Nakon toga se ređaju u specifične police, daleko od sunčeve svetlosti, vlage i štetnih hemikalija (benzina, ulja, masti...) koje mogu imati neželjene reakcije na gumu.


Sve gume su osigurane od požara ili krađe

Imati preko 10.000 guma na čuvanju predstavlja veliku odgovornost. Shodno tome, sve gume su osigurane kod osiguravajućeg društva “SAVA OSIGURANJE” a. d. o. Beograd.  najgledanije »Prevencija kvarova i otklanjanje problema u radu automobila

Vozačima koji redovno održavaju svoj automobil Wynn’s nudi širok spektar proizvoda koji deluju preventivno ili otklanjaju probleme u radu automobila, a takođe unapređuju rad motora i sistema za gorivo, sistema za transmisiju, upravljačkog sistema i rashladnog sistema.


To top