Garancija za gume i postupak reklamacijeUz sve auto gume pri kupovini dobijate i garanciju.

 • Garancija na gume Michelin grupacije je 3 godine: Michelin, Kleber, Tigar i BF Goodrich;
 • Garancija na gume Goodyear grupacije je 3 godine: Goodyear, Sava i Dunlop;
 • Garancija na gume Nokian je 3 godine;

NAPOMENA: Rok trajanja garancije počinje od momenta kupovine proizvoda.


Originalni proizvodi

Svi proizvodi su originalne robne marke te su tako pod garancijom a za njih važe prava navedena u garantnom listu.Postupak reklamacijeŠta u slučaju defekta?

U slučaju pojave defekta na gumi, kupac može da pokrene postupak reklamacije obraćanjem jednom od dva servisa Beogume.

Pravo na reklamaciju imaju sva fizička i pravna lica kao kupci proizvoda.

Potrebna dokumentacija: garantni list overen od prodavca i račun o kupovini proizvoda.


Rešavanje reklamacija

Rešavanje reklamacija i donošenje odluke o reklamaciji vrši isključivo proizvođač. Beoguma kao prodavac sprovodi postupak između kupca i proizvođača.Obaveze prodavca

 • Prodavac je obavezan da postupak reklamacije završi u roku od 15 dana, a najkasnije 45 dana od dana prijavljivanja reklamacije
 • Prodavac snosi sve troškove transporta reklamiranih artikla u slučaju prihvatanja reklamacije
 • U slučaju prihvatanja reklamacije, prodavac je obavezan da obešteti kupca pneumaticima identičnim onim koji su bili predmet reklamacije ili da kupcu refundira amortizovanu vrednost pneumatika
 • Prodavac je obavezan da za potrebe kupca čuva artikl čija reklamacija nije prihvaćena. Rok čuvanja je 30 dana
 • Na zahtev kupca, prodavac je obavezan da kupcu dostavi artikl čija reklamacija nije usvojena s tim da troškove transporta snosi kupac
 • Kupac je dužan da prijavi grešku na pneumatiku u najkraćem vremenskom roku
 • Ukoliko je kupac nezadovoljan odgovorom u postupku reklamacije, može vršiti dalju ekspertizu o svom trošku


Kada kupac nema pravo na reklamaciju?

 • Ukoliko ne poseduje račun za kupljene gume i garantni list
 • Ukoliko je garancija istekla


Detaljnija pomoć i podrška

Dejan Stepanović, šef servisa Beoguma Radnička 2
Radnim danima: 08 - 16h
Telefon: 064/640-22-12
Email: d.stepanovic@beoguma.com

Đorđe Milojković, šef servisa Beoguma Vladimira Popovića 1
Radnim danima: 08 - 16h
Telefon: 064/647-10-30
Email: dj.milojkoviv@beoguma.com  najgledanije »Prevencija kvarova i otklanjanje problema u radu automobila

Vozačima koji redovno održavaju svoj automobil Wynn’s nudi širok spektar proizvoda koji deluju preventivno ili otklanjaju probleme u radu automobila, a takođe unapređuju rad motora i sistema za gorivo, sistema za transmisiju, upravljačkog sistema i rashladnog sistema.


To top